Ořezové značky a spadávka.

Když posíláte jakýkoliv grafický dokument do tisku, měli byste vědět, co jsou to ořezové značky a přesah obsahu přes výsledný čistý rozměr rozměr (ořezové značky)....">spadávka - přesahy do spadu. Ořezové značky Jak už z názvu vyplývá, ořezové značky označují místo, kde má být dokument ořezaný. Proto je důležité umístit ořezové značky tak, aby nezasahovaly do ořezaného formátu. Kromě toho, tyto značky familiérně nazývané ořezky, označují i formát dokumentu. V dokumentu mohou být přidány i pasovací značky - jsou to takové malé terčíky. Ty používejte, když posíláte dokument do ofsetové tiskárny a má víc než jednu barvu, respektive je-li oboustranný. Jestliže se každá barva tiskne samostatně, je pro tiskaře důležité mít na okraji papíru nějaké záchytné body, pomocí kterých může každou barvu přesně napasovat. Jestliže umísťujete ořezové a pasovací značky manuálně, nastavte jim plnou černou (C100, M100, Y100, K100), aby se vytiskli při každé barvě.

vizitky - ořezové značky

  Navštívenka připravená do tisku pomocí programu Corel Draw. Má spadávku 3 mm, ořezové a pasovací značky a barevnou škálu.

Spadávka.

(anglicky bleed, v CorelDraw "mez přesahu")

Spadávka je přesah obsahu přes ořezaný rozměr. Používá se v případě, že má grafika vyplňovat celou plochu papíru, jako tolerance nepřesnosti při ořezávání. Spadávka je široká obyčejně 3 mm z každé strany. Je však lepší dohodnout se s každou tiskárnou osobně. Někde stačí 2mm, jinde potřebují 7mm. Závisí to i na velikosti dokumentu. Když ale spadávku neuděláte, může se stát, že při ořezávání papíru vznikne na okraji tenký bílý proužek. A to dokáže pěkně pokazit náladu.

 vizitky - spadávka

Článek převzat ze serveru http://www.digipedia.cz/index.php/article/orezove-znacky-a-spadavka.