Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.tiskvizitek.cz je Zdeněk Hink, IČO: 63441586 se sídlem Čajkovského 34, Jihlava (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.tiskvizitek.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. V případech, kdy Provozovatel není autorem textu, designu, grafiky či jiných vyobrazení na těchto stránkách, má svolení autora k jejich užívání.

Je dovoleno zobrazovat obsah webových stránek na monitoru počítače či na displeji mobilního zařízení, tisknout jednotlivé stránky na papír a uchovávat tyto stránky v elektronickém formátu na disku či v mobilním zařízení výhradně pro osobní a nekomerční účely.
Je zakázána reprodukce, úprava či jakékoliv jiné komerční využití obsahu, bez souhlasu Provozovatele.