Ořezové značky a spadávka - co to je a jak to udělat správně.

Když posíláte jakýkoliv grafický dokument k výrobě do tiskárny, měli byste vědět, co jsou to ořezové značky a spadávka.

Ořezové značky:
Jak už z názvu vyplývá, ořezové značky označují místo, kde má být dokument ořezaný. Proto je důležité umístit ořezové značky tak, aby nezasahovaly do ořezaného formátu. Kromě toho, tyto značky familiérně nazývané ořezky, označují i čistý (po ořezu) formát dokumentu. 

vizitky - ořezové značky

Navštívenka připravená do tisku pomocí programu Corel Draw. Má spadávku 3 mm, ořezové a pasovací značky a barevnou škálu.

Spadávka:
anglicky "bleed", v CorelDraw "mez přesahu"

Spadávka je přesah obsahu přes ořezaný rozměr. Používá se v případě, že má grafika vyplňovat celou plochu papíru (máte obrázek či barvu až do kraje), jako tolerance nepřesnosti při ořezávání.
Obyčejně je 3 mm z každé strany, pozadí vizitky v čistém formátu 50x90 mm tedy bude 56x96 mm a ty 3 mm navíc se při výrobě odříznou.
Je však lepší dohodnout se s každou tiskárnou osobně, někde stačí 2mm, jinde potřebují 7mm. Závisí to i na velikosti dokumentu.
Když spadávku neuděláte, může se stát (a téměř jistě stane), že při ořezávání papíru vznikne na okraji tenký bílý proužek. A to dokáže pěkně pokazit náladu.

PS: Možná Vás v této souvislosti napadne, co ovlivňuje přesnost řezání a proč to nejde absolutně přesně. Nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje přesnost ořezu, je změna velikosti tiskového archu vlivem tepelného šoku během tisku. Některé papíry se srazí minimálně a některé docela výrazně. Výrazně může znamenat i několik mm na délce archu  (ten má většinou rozměry 320 x 450 mm nebo 330 x 480 mm) a změna velikosti může být i 8 mm - tedy ven z tiskárny vyjede papír 443 místo 450 mm dlouhý.
Tento jev je tiskařům dobře známý a proto se před tiskem na nový materiál dělá kalibrace, která tento jev eliminuje. Bohužel na srážení papíru má vliv řada faktorů, vlhkost a teplota v tiskárně, ale třeba i to, jestli je daný arch 2 nebo 50 v jedné tiskové řadě. Jedná se o faktory, které se mění v průběhu času, jiné klima je v tiskárně v  zimě či v létě. V létě je zde jinak brzy ráno a v 5 odpoledne. Jedná se o tolik variabilní složku, že ji nelze zcela eliminovat.

 vizitky - spadávka

Článek inspirován článkem z, bohužel dnes již nefungujícího, serveru http://www.digipedia.cz/index.php/article/orezove-znacky-a-spadavka.