Grafické podklady pro tisk vizitek

 

Pokud máte hotovou grafiku:
Tiskové podklady nám můžete zaslat e-mailem (u dat nad 10 MB nahrajte soubory na www.uschovna.cz a pošlete nám odkaz na stažení).

Jak připravit správně PDF pro tisk?
PDF vyhovující specifikacím PDF/X-1a.
PDF stránky by měli mít spadávku 2-3 mm a správně definované Trim Boxy.
Veškeré texty musí být převedeny na křivky.
PDF dokument musí být v barevném režimu CMYK.
PDF stránky musí být seřazeny tak, jak mají být za sebou. Ne dvojstrany.
Rozlišení bitmap 300 - 350 dpi, pérovky 1.200 dpi (Tenké linky v bitmapové grafice nemusejí být vždy správně reprodukovány!).
Nižší rozlišení = horší výsledná kvalita.

Akceptujeme souborové formáty .pdf , .cdr, .ai, umíme přijmout grafiku i ve formátech .eps, .psd a pokud nemáte jinou možnost i .jpg a .tiff (poslední dva zmíněné opravdu pouze nouzově). Nově též akceptujeme dodání dat ve formátu .bcw programu BusinessCards MX - kliknutím na název se dozvíte více o tomto programu a práci s ním.

Veškeré texty musí být převedeny na křivky včetně předávání dat ve formátu PDF !! Jedinou výjimku tvoří situace, kdy se s námi dohodnete na zaslání "vzorové" vizitky, kterou následně budeme upravovat (jméno, telefonní konatakty, etc.) dle vašich průběžných objednávek.
Vložené bitmapy (obrázky) v rozlišení 300 DPI, veškeré barevné přechody, filtry a podobné efekty převeďte na bitmapu. U nezrastrovaných efektů hrozí riziko odlišného vykreslení efektu, případně jeho úplné vypuštění při tisku (toto nemůžeme ovlivnit !) .
U Photoshopu proveďte před odesláním sloučení vrstev (nižší velikost souboru), výjimku opět tvoří situace, kdy budete požadovat dodatečné zásahy do souboru.

Stránka nastavená na velikost grafiky (tedy ne vizitka plovoucí v prostoru A4), každá další vizitka / jméno má vlastní stránku nebo soubor.

Pokud připravujete grafiku na PC, pracujte v barevném prostoru CMYK, vložené fotografie v prostoru RGB nemusíte převádět - převod se uskuteční v RIP jednotce tiskového stoje (zpracování RGB pomocí RIPu EFI Fiery je ve většině případů u fotografií pro oko příjemnější, nežli převod na CMYK v grafickém programu, pokud však požadujete 100% barevnou shodu, převeďte veškerá data na CMYK).

Texty minimálně 3 ideálně však 5 mm od kraje čistého formátu, v případě použité grafiky na spad pracujte s přesahem 3-5 mm.

V žádném případě nepřipravujte nic jako archovou montáž!

V případě dodání celé grafiky v bitmapovém formátu (tedy včetně textů, linek a dalších typicky vektorových objektů) doporučujeme vyžádání tiskového vzorku! U bitmapových dat se může stát, i pokud je jejich rozlišení jinak správné, že tisk textů a linek bude vykazovat "bitmapovou zubatost" a tenké linky se částečně nebo i zcela ztratí.

V případě zásahů vynucených porušením uvedených pravidel se vystavujete riziku, že Vám budeme účtovat 120Kč za každou upravovanou vizitku. Omlouváme se znalým grafikům za tato upozornění, bohužel stále dostáváme podklady s uvedenými chybami.
V případě, že si nejste jisti, volejte. Rádi Vám s přípravou dat poradíme.