Tyto "Smluvní a záruční podmínky" upravují vztahy mezi poskytovatelem služeb nabízených prostřednictvím internetové stránky www.TiskVizitek.cz společnosti tiskárna PRETIKO s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 120 00 (dále jen "dodavatel") na straně jedné a zákazníkem na straně druhé.
Vztahy výslovně neupravené v těchto smluvních podmínkách se řídí zákony České Republiky.
V případě kolize mezi těmito podmínkami a písemně uzavřenou smlouvou má přednost ujednání v individuálně uzavřené smlouvě.
Případná neplatnost některého z bodů těchto podmínek nemá vliv na ostatní ustanovení, která zůstávají v platnosti.

1) Objednávka a uzávěrka objednávek pro časové garance.
a) Garance dodání následující pracovní den ( ZÍTRA NEBO ZDARMA ) se vztahuje na objednávky digitálního tisku vizitek a razítek - přijaté a potvrzené dodavatelem v pracovní den do 10:00 místního času.
b) Objednávky podané po uzávěrce budou předány k doručení následující den a platí pro ně stejné podmínky jako by byly podány do uzávěrky následujícího dne. Například objednávka podaná ve Středu 16:00 bude expedována ve Čtvrtek a doručena během Pátku.
c) Dodavatel přijímá objednávky formou e-mailu a nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce (elektronické prostředky). Zákazníkem podaná objednávka je pro obě strany závazná po e-mailovém potvrzení dodavatele.
d) Termínem "ZÍTRA" je myšlen pracovní den. Pokud není v potvrzení objednávky výslovně uvedeno jinak, pro výpočty dodacích lhůt a realizaci zakázek se počítají pouze pracovní dny. Pokud se tedy sejde státní svátek v Pátek následovaný víkendem, pak objednávky podané ve Čtvrtek do 10:00 budou doručené v Pondělí!!

2) Množstevní limity.
a) S ohledem na naše kapacitní možnosti, a též s přihlédnutím k běžným zvyklostem a množstvím běžně objednávaných vizitek, je stanoven množstevní limit 5.000 vizitek pro jeden den na jednoho klienta. Tento limit platí i pro různé objednávky společností v majetkovém či personálním propojení. Toto množstevní omezení se nevztahuje na individuálně předjednané objednávky, v takovém případě je garance vyznačena a potvrzena v potvrzení o přijetí dané objednávky.
b) Při překročení limitu dle bodu 2a nelze uplatnit termínovou garanci dodání dle bodu 1a těchto podmínek. V takovém případě s Vámi bude domluven individuální termín dodání zakázky a ten bude potvrzen e-mailem.

3) Úhrada ceny.
a) dobírka - použitelná pro objednávky do 5.000 Kč u nových klientů, respektive do 15.000 Kč při 3 a dalších objednávkách z nich předchozí již zároveň musí být převzaté a vyplacené od dopravce.
b) zálohová platba převodem na účet - možná pro všechny klienty a objemy bez omezení.
c) platba fakturou se splatností u klientů s uzavřenou písemnou smlouvou, kde je tato možnost přímo uvedena.

4) Upozornění pro první objednávku nového klienta:
Pokud celková částka objednávky a poštovného překročí hodnotu 5.000,- Kč, požadujeme vždy, s výjimkou smluvních klientů , platbu předem. Po přijetí Vaší objednávky Vám vystavíme zálohovou fakturu kterou Vám zašleme jako PDF dokument na e-mailovou adresu. Vaše objednávka bude zařazena do výroby ihned po připsání zálohové platby na náš účet. 

5) Doručení.
a) U objednávek podaných před vypršením uzávěrky a v den po němž následuje pracovní den, provede dopravce doručení následující den po podání objednávky.
b) Objednávky přijaté do 10:00 den před pracovním volnem (typicky Pátek) se realizují a předají dopravci v den objednání. V závislosti na podmínkách v místě doručení je možné vyžádat doručení i v Sobotu, tento požadavek je však nutné vyznačit v objednávce. U objednávek bez vyznačeného požadavku na dodání v Sobotu provede dopravce doručení následující pracovní den.
c) Pokud dopravce nezastihne adresáta zásilky v místě doručení, zanechá oznámení o marném pokusu doručení a zásilka je uložena na nejbližším logistickém uzlu (depu). Pokud nastane tato situace, má se zato, že zásilka byla doručena včas. U sporných případů je rozhodující vyjádření dopravce.

6) Reklamace pozdního doručení.
a) V případě že Vaše zásilka nebyla doručena v souladu s body 1-5 těchto podmínek, kontaktujte bez prodlení, maximálně však do 5-ti pracovních dnů, naše klientské centrum telefonicky na čísle +420 733 122 830, případně e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
b) Zavazujeme se Vaši reklamaci vyřídit do deseti pracovních dnů.
c) Pokud bude Vaše reklamace pozdního doručení shledána oprávněnou, bude Vám obratem nahrazena cena za službu v plné výši. Náhrada ceny bude realizována bezhotovostním převodem na Vámi určený Český bankovní účet do čtrnácti kalendářních dnů ode dne kdy se nám vrátí potvrzený dobropis (dobropis Vám vystavíme a odešleme ihned po potvrzení oprávněnosti reklamace).

7) Reklamace vadného zboží a nárok na vrácení.
a) V případě že Vaše zakázka nebyla vyhotovena dle vašeho zadání a nebo v rozporu s provedenou korekturou dat obsahuje tiskové chyby, máte právo takovou zakázku reklamovat ve lhůtě do 10 pracovních dnů.
b) Reklamace barevnosti tisku bude uznána pouze v případě, kdy si zákazník před finálním zadáním zakázky objednal kontrolní výtisk a barevnost zakázky se neshoduje s tímto výtiskem. Pokud zákazník objedná zakázku bez předchozího kontrolního výtisku, nelze zakázku reklamovat z důvodu vadné barevnosti. Zakázky realizujeme dle nejlepšího vědomí a s aplikací profesních zkušeností. Tiskneme na produkčních strojích Konica-Minolta, které několikrát týdně procházejí barevnou kalibrací. Jelikož však většina zákazníků připravuje tisková data na nevhodném vybavení (monitory bez kalibrace, bez dostupnosti nátiskové tiskárny,..) může dojít k odchylce barev které zákazník vidí na svém monitoru a které budou vytisknuty. Pokud zákazník stojí o vytisknutí konkrétní barvy, doporučujeme vždy, před zadáním zakázky, objednání kontrolního výtisku.
c) Nárok na vrácení zboží objednaného prostřednictvím elektronické a dálkové komunikace. Jelikož povaha našich služeb je čistě zakázková a dodávané produkty jsou zhotovovány na zakázku, nemá zákazník právo na vrácení zboží bez udání důvodů.
d) Zavazujeme se Vaši reklamaci vyřídit do deseti pracovních dnů.
e) Pokud bude Vaše reklamace shledána oprávněnou, bude Vám obratem poskytnuto nové provedení objednaného produktu - služby. V případě že dodavatel rozhodne o náhradě formou vrácení uhrazené ceny, bude tato náhrada realizována bezhotovostním převodem na zákazníkem určený Český bankovní účet do čtrnácti kalendářních dnů ode dne kdy se nám vrátí potvrzený dobropis (dobropis Vám vystavíme a odešleme ihned po rozhodnutí o finanční náhradě).

Dopravci (Česká pošta, PPL) jsou schopni doručit naši zásilku na Vaši adresu v Sobotu a v některých městech i v Neděli. Pokud požadujete doručení i během víkendu, je nutné toto výslovně označit ve Vaší objednávce.
Bez požadavku na doručení během víkendu Vám bude objednávka provedená v Pátek do 10:00 dodána v Pondělí.